Paraply Days
13–14 November 2019

Om Andreas Ekström

Andreas_Ekstrom_2200px.jpg
 
 

Andreas Ekström föreläser passionerat och inspirerande om den digitala revolutionen men pratar sällan om teknik. Hans perspektiv är istället samhället och människorna. Det är jakten på den mest spännande frågan som är intressant menar Andreas som aldrig försöker sig på att ge några perfekta svar. Andreas riktar sitt fokus på både det positiva och det negativa - på stora möjligheter och potentiella hot.

Andreas blev utsedd till Årets talare - Man 2018 och kommer till Paraply Days för att ge oss perspektiv på vår digitala framtid och visa på vilka otroliga möjligheter som finns både mänskligt, socialt och affärsmässigt. Men han berättar också om sin egen kamp för att överlevnad, en kamp han är fast besluten att vinna.